นายกองสิน  วิเศษศิลปธร
นายกองสิน วิเศษศิลปธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนข่า
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
95   คน
สถิติทั้งหมด
233490   คน
เริ่มนับวันที่ 10 มีนาคม 2552

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี 2562
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า สมัยสามัญ สมันที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี 2562
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562
กำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี 2562
การเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562
การเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562
การเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1