นายกองสิน  วิเศษศิลปธร
นายกองสิน วิเศษศิลปธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนข่า
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
1   คน
สถิติทั้งหมด
233492   คน
เริ่มนับวันที่ 10 มีนาคม 2552

ประมวลจริยธรรมข้าราชการ

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนด้านจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า
บันทึกข้อความ เรื่อง แจ้งแนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1