นายกองสิน  วิเศษศิลปธร
นายกองสิน วิเศษศิลปธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนข่า
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
95   คน
สถิติทั้งหมด
233490   คน
เริ่มนับวันที่ 10 มีนาคม 2552

รายงานทางการเงิน

รายงานผลการดำเนินงาน(รายรับ-รายจ่าย)ไตรมาสที่ 3
รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2565
รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2565
รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2565
รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2565
รายงานผลการดำเนินงาน(รายรับ-รายจ่าย)ไตรมาสที่ 2
รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2565
รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2564
รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศรายงานงบรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการดำเนินงาน(รายรับ-รายจ่าย)ไตรมาสที่ 1


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1