นายกองสิน  วิเศษศิลปธร
นายกองสิน วิเศษศิลปธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนข่า
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
8   คน
สถิติทั้งหมด
290082   คน
เริ่มนับวันที่ 10 มีนาคม 2552

การบริหารงาน/แผนดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2565
รายงานติดตามประเมินผล การดำเนินงาน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564
รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ6เดือนแรก)
รายงานติตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
รายงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบระมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานติดตามประเมินผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน(ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562)
แผนการดำเนินงานประจำปี


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1