นายกองสิน  วิเศษศิลปธร
นายกองสิน วิเศษศิลปธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนข่า
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
94   คน
สถิติทั้งหมด
233489   คน
เริ่มนับวันที่ 10 มีนาคม 2552

รูปภาพทั้งหมด

ค้นหาจาก :
ประชุมผู้ปกครองเด็กนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า
ประชุมผู้ปกครองเด็กนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า
    12
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566
    35
โครงการ อบต.สัญจร พบปะประชาชน ประจำปี 2566
โครงการ อบต.สัญจร พบปะประชาชน ประจำปี 2566
    83
โครงการโนนข่าห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปี 2566
โครงการโนนข่าห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปี 2566
    36
ตรวจเยี่ยมด่านชุมชนช่วงเทศกาลสงกรานต์
ตรวจเยี่ยมด่านชุมชนช่วงเทศกาลสงกรานต์
    32
ประชุมประจำเดือน เมษายน 2566
ประชุมประจำเดือน เมษายน 2566
    38
กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย
กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย
    69
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ลงพื้นที่ ดูการจัดการขยะชุมชน บ้านโนนทัน  ม.6 ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ลงพื้นที่ ดูการจัดการขยะชุมชน บ้านโนนทัน ม.6 ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น
    42
โครงการอบรมให้ความรู้ การลดการคัดแยกขยะมูลฝอยและขยะอันตราย ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการอบรมให้ความรู้ การลดการคัดแยกขยะมูลฝอยและขยะอันตราย ประจำปีงบประมาณ 2566
    48
กีฬาต้านยาเสพติดประจำปี 2566
กีฬาต้านยาเสพติดประจำปี 2566
    78
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า เข้าร่วมงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า เข้าร่วมงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2566
    57
สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจเยียม และให้คำแนะนำ ปรึกษาปัญหาเรื่องงาน ITA องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า
สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจเยียม และให้คำแนะนำ ปรึกษาปัญหาเรื่องงาน ITA องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า
    65
ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
    52
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็กๆในสถานศึกษา
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็กๆในสถานศึกษา
    66
งานบุญกุ้มข้าวใหญ๋อำเภอพล ประจำปีงบประมาณ 2566
งานบุญกุ้มข้าวใหญ๋อำเภอพล ประจำปีงบประมาณ 2566
    59
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566
    55
กีฬาสีเด็ก โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า
กีฬาสีเด็ก โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า
    61
นายก มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย
นายก มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย
    100
กิจกรรมงาน "วันเด็ก"
กิจกรรมงาน "วันเด็ก"
    75
ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ "อัตตีภัย"
ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ "อัตตีภัย"
    67
โครงการเพาะเห็ดฟาง ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการเพาะเห็ดฟาง ประจำปีงบประมาณ 2566
    69
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ลงพื้นดูความเสียหายและให้กำลังใจผู้ประสบเหตุ "อัคคีภัย"
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ลงพื้นดูความเสียหายและให้กำลังใจผู้ประสบเหตุ "อัคคีภัย"
    76
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ประชุมประจำเดือน พร้อมมอบขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานลูกจ้าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ประชุมประจำเดือน พร้อมมอบขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานลูกจ้าง
    67
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ตรวจเยี่ยมด่านชุมชน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ตรวจเยี่ยมด่านชุมชน
    73
การประชุมการเตรียมความพร้อมและการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565
การประชุมการเตรียมความพร้อมและการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565
    81
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ได้ออกพื้นที่ช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน โดยการขุดลอกท่อระบายน้ำให้ชาวบ้าน บ้านหัวนา ม.2
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ได้ออกพื้นที่ช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน โดยการขุดลอกท่อระบายน้ำให้ชาวบ้าน บ้านหัวนา ม.2
    80
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ออกพื้นที่ ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ให้ชาวบ้าน บ้านห้วยโจด ม.1
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ออกพื้นที่ ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ให้ชาวบ้าน บ้านห้วยโจด ม.1
    103


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>